Stettin 21

Stettin 21
Byggår 1989
Possedo koncernens innehav sedan 1998

Adress
Gatugatan
12345 Malmö

Förvaltare
Förvaltnings AB Stadsbostäder

Energideklaration

ComHem