Stadsfogden 10

Stadsfogden 10
Byggår 1952
Byggt samt är i Possedo koncernens innehav sedan 1952

Adress
Emågatan 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
12846 Stockholm

Förvaltare
Nybrovikens Förvaltning AB
Botema Fastighets AB